MPB, DAP dhe ISHT me aksion në klubet e natës, mbyllen disa objekte

0
103

Më datë 11.12.2021 rreth orës 01:00 në aksion të përbashkët të koordinuar të Byrosë për sigurinë publike – Departamenti i Policisë Kriminale, SPB Shkup – Njësiti policor për intervenim, inspektorët e delikuencës për të mitur, Drejtoria e Ardhurave Publike dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut, është kryer kontroll aksion në disa objekte (disko dhe klube nate) për të cilat kishte informacione se kishte parregullsi në funksionimin e tyre, si moslejimi i faturave fiskale, moslejimi i pa certifikimit të vaksinimit, mosrespektimi i protokolleve për ballafaqim me Covid- 19, prania e të miturve në ambiente, mungesa e licencës për personelin e amerikanëve…- Reklamat –

Gjatë kontrollit të konstatimit: Në një objekt hoteliere në rrugën “Jordan Mijalkov”, gjatë kontrollit të kryer nga DAP, është konstatuar se nuk lëshohet fatura fiskale. Njësia e Policisë së Ndërhyrjes ka ndaluar pesë persona pa letërnjoftim, ka konstatuar dy persona me certifikatë vaksinimi të falsifikuar dhe 15 persona pa çertifikatë vaksinimi, si dhe ISHT ka përpiluar kallëzim për personat e gjetur në objekt pa certifikatë vaksinimi me çka do të lëshohet urdhërpagesa për kundërvajtje, ndërsa objekti është i mbyllur përkohësisht.

Në një objekt hotelerie në stacionin e tij të hekurudhor, gjatë kontrollit në objekt, është konstatuar se personat nuk kanë certifikatë vaksinimi,ndërsa është edhe një i mitur. Nga ISHT është konstatuar se ka parregullsi në lidhje me paratë e nevojshme për të cilat do të gjobiten. ISHT konkludoi gjithashtu se godina nuk është në lidhje me ligjin për duhanpirjen, mosrespektimi i protokolleve të sigurta, konstatohen persona pa certifikatë me çka do të merren masa për hkeljet e konstatuara duke lëshuar urdhërpagesa kundërvajtëse.

Në një objekt hoteliere që ndodhet në rrugë “Anastas Mitrev”, gjatë kontrollit të kryer nga DAP janë konstatuar disa parregullsi, përkatësisht është konstatuar në mënyrë që të lirohet nga të drejtat e njeriut, të gjegjësisht moslëshimi i faturave fiskale. Anëtarët e MPB-së kanë konstatuar se gjashtë persona nuk kanë certifikatë vaksinimi, si dhe tre persona që kanë qenë ditë kanë qenë pa licencë të duhur për të punuar, si dhe ISHT ka përpiluar një raport për personat e gjetur në objekt pa certifikatë të vaksinimit me. çka do të merret masa kundër tyre, ndërsa objekti është mbyllur përkohësisht.

Në një objekt hotelerie në rrugën 8 Shtatori, gjatë kontrollit të kryer nga DAP, është konstatuar i paregjistruar, pra mos lëshim faturash fiskale dhe punonjësit e policisë kanë konstatuar se dy persona nuk kanë certifikatë vaksinimi, nga ana e ISHT-së për personat e konstatuar pa certifikatë është përpiluar procesverbal dhe në pajtim me ligjin do të lëshohen urdhërpagesa për kundërvajtje, ndërsa objekti është i mbyllur përkohësisht.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here